Educatie

Het festival heeft de afgelopen jaren een breed netwerk opgebouwd van scholen die het festival bezoeken, actief meedenken en enthousiast zijn over de originele (podium)kunst die het festival voor hun leerlingen selecteert. Voor alle leeftijdsgroepen in het voortgezet en basisonderwijs ontwerp Tweetakt aparte programma’s. Dit kan in de vorm van een schoolbezoek aan het festival, het bezoeken van een voorstelling, het volgen van een workshop en voor- of nalezingen.

De educatieprojecten richten zich op participatie, talentontwikkeling en het optimaal voorbereiden van kinderen en jongeren op hun bezoek aan het festival. Het educatieve aanbod van Tweetakt is terug te vinden in elke discipline, voor primair onderwijs, voortgezet onderwijs en hoger onderwijs. 

Neem voor meer informatie contact op met Elles Leferink via e.leferink@tweetakt.nl of bel naar 030-7116640.