Festival Tweetakt 2020
27 maart t/m 14 juni

Educatie

Tweetakt wil dat iedereen toegang kan krijgen tot (podium)kunst, ook doelgroepen die niet vanzelfsprekend in aanraking komen met cultuur. Dit doen we op twee manieren, namelijk via kijken én deelnemen. We organiseren een breed scala aan educatieve activiteiten, waardoor jaarlijks een paar duizend kinderen en jongeren het festival bezoeken om een voorstelling of kunstwerk te kunnen zien. 

Het doel van kunsteducatie is dat kinderen en jongeren een verbinding aangaan met dat wat ze zien. Het startpunt is kijken en interpreteren zonder daar een oordeel over te hebben. Om goed aan te sluiten bij al onze verschillende voorstellingen en kunstwerken zoeken we een vorm waarmee de eigen beleving en interpretatie van het publiek wordt gestimuleerd. Door middel van workshops, inleidingen en nagesprekken zorgen we voor de juiste verbinding.

De educatieprojecten richten zich op participatie, talentontwikkeling en het optimaal voorbereiden van kinderen en jongeren op hun bezoek aan het festival. Het educatieve aanbod van Tweetakt is terug te vinden in elke discipline, voor primair, voortgezet en hoger onderwijs.

Neem voor meer informatie contact op met Elles Leferink via e.leferink@tweetakt.nl of bel naar 030-7116640.