14 juni t/m 30 juni 2024

zondag 16 juni 2024

Persbericht Festival Tweetakt

n.a.v. het advies van de adviescommissie cultuurnota 2025-2028 van de gemeente Utrecht

Bestuur en Raad van Toezicht van de Stichting Tweetakt protesteren tegen het advies van de adviescommissie cultuurnota 2025-2028  van de gemeente Utrecht om de subsidieaanvraag voor het cultuurplan 2025-2028 af te wijzen.

Voorzitter van de Rvt Paul Broekhoff  “Als het college van Burgemeester en Wethouders dit advies overneemt, komt daarmee een einde aan de ruim 20-jarige samenwerking tussen de gemeente Utrecht en het Festival Tweetakt, dat in 2002 op initiatief van het gemeentebestuur naar Utrecht verhuisde. “

Tweetakt is in de afgelopen 20 jaar uitgegroeid van een betrekkelijk kleinschalige 4-daagse showcase voor Nederlandse jeugdtheatergezelschappen tot een internationaal baanbrekend evenement van twee weken op het gebied van jeugd (podium-) kunsten, met ruim 40.000 bezoekers per jaar en een groot school-/educatie programma. Tweetakt werd hiervoor 4 jaar geleden beloond met een plaats in de culturele basisinfrastructuur van het Rijk. Tweetakt is in de afgelopen jaren voor heel veel jonge en meer gerenommeerde Utrechtse gezelschappen en makers een springplank naar nationale en internationale bekendheid geweest en is voornemens deze rol ook in de komende jaren te spelen. Jaarlijks bezoeken tientallen internationale programmeurs het festival, waardoor o.a. Utrechtse gezelschappen als Het Filiaal en De Dansers internationale tournees hebben kunnen maken.

Het is onze stellige overtuiging dat het advies van uw commissie een afwijzing van onze subsidieaanvraag en daarmee het stopzetten van een meer dan 20-jarige subsidierelatie volstrekt niet onderbouwt.
Tweetakt vindt de conclusie van het advies onduidelijk en absoluut niet hard te maken. Blijkbaar “betreurt” de commissie het dat Tweetakt “onvoldoende groeit in relevantie”, maar waar de commissie dat op baseert is onduidelijk. Daar komt bij dat Tweetakt sinds de opneming in de basisinfrastructuur, vanwege de COVID pandemie slechts één min of meer volledige editie (2023) heeft kunnen organiseren. Het festival moest in de voorgaande jaren maar liefst vier keer worden verzet wegens lockdowns. Hoe je in zo’n periode kan “groeien in relevantie” vraagt de commissie zich blijkbaar niet af. Het was moeilijk de afgelopen jaren een internationaal programma tot stand te brengen, omdat er nauwelijks meer werd geproduceerd in de omliggende Europese landen. Ondanks de corona-belemmeringen die internationale uitwisseling jarenlang heel moeilijk maakte, heeft Tweetakt de afgelopen edities behalve uit België ook bijzondere producties uit andere Europese landen naar Nederland gehaald. 

We vinden de afwijzing des te opmerkelijker omdat de commissie elders in het advies veel positieve opmerkingen maakt:

de commissie hecht belang aan de unieke functie van Tweetakt als breed internationaal jeugdkunstfestival met een landelijke en internationale uitstraling.

– De commissie realiseert zich dat Tweetakt een reputatie en sterke naamsbekendheid heeft opgebouwd.

– De commissie is positief over de ruimte voor jonge makers en experiment.

 De commissie vindt de vakmatige kwaliteit van de voorstellingen vertrouwenwekkend.

 De commissie vindt de aanwezigheid van buitenlandse programmeurs van belang voor het makers klimaat.

De commissie waardeert de interdisciplinaire programmering die naast podiumkunst ruimte biedt voor live bands en beeldende kunst.

De commissie vindt dat een festival als Tweetakt Utrecht stevig op de kaart zet met jeugdpodiumkunst en is voor belang voor een publiek van kinderen, jongeren en families.

– Ook hecht de commissie waarde aan de ruimte voor talentontwikkeling en de samenwerking  met de HKU waardoor jeugdtheater ook binnen de opleiding een plek krijgt.

De commissie waardeert het plan om samen te werken met wijkorganisaties en ook een sector als sport bij het festival te betrekken.

De commissie vindt dat door de samenwerking met scholen Tweetakt een cultureel divers publiek weet te bereiken.

Het festival maakt ruimte voor participatie door kinderen en jongeren en de commissie ziet mogelijkheden om meer met muziek te doen en de Utrechtse muzieksector hierbij te betrekken.

De commissie heeft begrip voor de tegenslagen waarmee de organisatie te maken heeft gehad. In financieel opzicht komt Tweetakt uit zwaar weer.

Juist vanwege de COVID-pandemie is voor de aanvraagperiode 2025-2028 een “lichte toets” aangekondigd. Zo’n toets zou moeten gaan over de vraag of een culturele instelling nog een functie heeft te bekleden in het Utrechtse en landelijke bestel. In bovenstaande opsomming uit het commissie-advies is te lezen hoeveel positieve punten de commissie ziet in Tweetakt. In de nauwelijks navolgbare slotalinea krijgt dit advies een merkwaardige wending, die in geen relatie staat tot de voorgaande redenering.

Het zijn zware jaren geweest voor culturele instellingen en voor festivals in het bijzonder. Tweetakt is er trots op, ondanks vele tegenslagen de COVID-pandemie te hebben overleefd en verwacht haar rol op Utrechts, nationaal en internationaal niveau weer te kunnen gaan spelen. Zoals de adviescommissie aangeeft is er waardering voor die rol.

Tweetakt verwacht dat tijdens de komende advisering op rijksniveau die waardering opnieuw zal worden uitgesproken.

Samen met de nationale subsidiegever kan de gemeente Utrecht ervoor zorgen dat Tweetakt haar centrale rol in het landschap van de jeugdkunsten zal kunnen blijven spelen en dat de gemeente het advies van de commissie naast zich neer zal leggen.

onze nieuwsbrief ontvangen?

Schrijf je in en blijf op de hoogte van de laatste festivalnieuwtjes.

icon_arrow-back icon_arrow-prev icon_arrow-right icon_laicos-bf icon_laicos-gi icon_laicos-tt icon_laicos-ty spacer_wiggle-red icon_play